Rezone is een langdurig samenwerkingsverband tussen Rolf van Boxmeer en Tessa Peters van Wave of Tomorrow. Onder de noemer Rezone worden projecten gecreëerd op het snijvlak van architectuur, stedelijke planning, kunst en nieuwe media. Het doel is om innovatieve (kunst)projecten te initiëren die de ruimtelijke kwaliteit van de stad te bevorderen. Rezone streeft erna om het publiek nadrukkelijker en positief te betrekken bij de ontwikkeling van de stedelijke omgeving